LỊCH THANH TOÁN DIAMOND ALNATA PLUS

DIAMOND ALNATA PLUS LỊCH THANH TOÁN – A5 & A6

I: LỊCH BIỂU THANH TOÁN TOWER A5 – A6

ĐỢT THANH TOÁN MÔ TẢ PHẦN TRĂM THANH TOÁN
1 KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 5%
2 6 THÁNG SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 10%
3 THÔNG BÁO CẤT NÓC 15%
4 14 NGÀY TRƯỚC KHI THÔNG BÁO BÀN GIAO 50% VÀ 2% PHÍ BẢO TRÌ
5 3 THÁNG SAU KHI NHẬN NHÀ 15%
6 NHẬN SỔ HỒNG 5%

 

II: LỊCH THANH TOÁN TOWER A8

ĐỢT THANH TOÁN MÔ TẢ PHẦN TRĂM THANH TOÁN
1 KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 5%
2 6 THÁNG SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 10%
3 12 THÁNG SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN 10%
4 THÔNG BÁO CẤT NÓC 15%
5 4 THÁNG SAU CẤT NÓC 10%
6 14 NGÀY TRƯỚC KHI THÔNG BÁO BÀN GIAO 30% VÀ 2% PHÍ BẢO TRÌ
7 3 THÁNG SAU KHI NHẬN NHÀ 15%
8 NHẬN SỔ HỒNG 5%

 

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH GAMUDA LAND
Địa chỉ: 68 Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh.
Hotline : 0974.725.028
E-mail:  nguyenliengamuda@gmail.com