LỊCH THANH TOÁN DIAMOND ALNATA PLUS

DIAMOND ALNATA PLUS LỊCH THANH TOÁN – A5 & A6

I: LỊCH BIỂU THANH TOÁN TOWER A5 – A6

ĐỢT THANH TOÁNMÔ TẢPHẦN TRĂM THANH TOÁN
1KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN5%
26 THÁNG SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN10%
3THÔNG BÁO CẤT NÓC15%
414 NGÀY TRƯỚC KHI THÔNG BÁO BÀN GIAO50% VÀ 2% PHÍ BẢO TRÌ
53 THÁNG SAU KHI NHẬN NHÀ15%
6NHẬN SỔ HỒNG5%

 

II: LỊCH THANH TOÁN TOWER A8

ĐỢT THANH TOÁNMÔ TẢPHẦN TRĂM THANH TOÁN
1KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN5%
26 THÁNG SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN10%
312 THÁNG SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN10%
4THÔNG BÁO CẤT NÓC15%
54 THÁNG SAU CẤT NÓC10%
614 NGÀY TRƯỚC KHI THÔNG BÁO BÀN GIAO30% VÀ 2% PHÍ BẢO TRÌ
73 THÁNG SAU KHI NHẬN NHÀ15%
8NHẬN SỔ HỒNG5%

 

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH GAMUDA LAND
Địa chỉ: 68 Đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh.
Hotline : 0903.805.846
E-mail:  linh.vothuy@gamudaland.com.my